Zapisy

Poniżej przedstawiamy ścieżkę formalności, czyli co trzeba zrobić, żeby zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO.

Opis szkolenia VLOS-cennikOpis szkolenia BVLOS-cennikSzkolenia tematyczne

Świadectwo kwalifikacji UAVO otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego).
Wg aktualnych przepisów do uprawnienia VLOS jest wymagane ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym.
Także do uprawnienia BVLOS i INS należy ukończyć stosowne szkolenie, a w przypadku INS dodatkowo zaliczyć praktykę instruktorską.

W celu zapisania się na szkolenie lotnicze w naszym ośrodku należy:

 1. wybrać termin szkolenia na odpowiednie uprawnienie
 2. upewnić się czy są wolne miejsca na wybrane szkolenie
 3. wysłać maila podając swoje dane (imię, nazwisko, pesel, adres, nr tel.) biuro@dronakademia.pl, tel. 602249488
 4. na kurs trzeba posiadać ważne orzeczenie lotnicze lekarskie

Po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystępować do egzaminu.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy:

 1. uzyskać orzeczenie lotniczo-lekarskie
 2. posiadać ubezpieczenie OC obejmujące szkody wynikające z lotów UAV
 3. wnieść opłatę lotniczą do ULC
 4. ukończyć odpowiednie szkolenie lotnicze w rejestrowanym ośrodku szkoleniowym ULC (należy przedłożyć stosowne zaświadczenie)

Powyższe dokumenty (kopie) wraz z wnioskiem o egzamin należy przekazać egzaminatorowi przed egzaminem.
Obecnie wniosek o egzamin jest jednym dokumentem wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Egzamin należy zdawać na własnym sprzęcie. Istnieje możliwość wypożyczenia modelu od ośrodka (należy to wcześniej uzgodnić)
Po zaliczeniu egzaminu państwowego egzaminator wysyła wniosek wraz z kopiami ww dokumentów do ULC.

Ponieważ przepisy i wymagania formalne ULC potrafią się zmienić nie gwarantujemy aktualności ww informacji.
Proszę sprawdzić na stronach ULC  aktualną sytuację. http://ulc.gov.pl/pl/drony/4003-swiadectwa-kwalifikacji-egzaminy

 

Przydatne informacje:

 1. Orzeczenie lotniczo-lekarskie
  Wystawia lekarz orzecznik. W naszej okolicy polecamy p. Lemczaka (tel. 586833298, 600366103) i p. Dziewatowskiego Krzysztofa (tel. 509855588).
  Lekarz poinformuje jakie badania należy wykonać przed wizytą, zwykle to: morfologia, audiogram, okulista
  Lista lekarzy orzeczników.
 2. Opłata lotnicza – wg tabeli ze strony ULC:
  Przelew na (proszę sprawdzić przed wykonaniem przelewu na ewentualność zmian, które ULC może wprowadzić):
  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  NBP o/o Warszawa
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Gdy świadectwo wydawane po raz pierwszy to: 207zł
  tytułem:
  Imie nazwisko/wyd. św.kw+egz teoret i prakt/ tab.2 część I podczęść 1.1 i 1.2, tab.1 część II podczęść 2.2
  Gdy na dodatkowe uprawnienie (np. samoloty gdy posiadamy już wielowirnikowce):
  160+108+45=313zł
  tytułem:
  Imie nazwisko – uavo – egz. dodatkowe upr. Do Ś.K.: tab.2 część I podczęść 1.1.p.6 + 1.2.p.2, tab.1 część II podczęść 2.2.p.8
 3. Ubezpieczenie – np. tu: www.finansowachata.pl
 4. Druk wniosku do pobrania ze strony ULC