A2 – Egzamin

Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie do 4kg – klasa C2 lub 2kg bez nadanej klasy w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi.

Zasady przystąpienia do egzaminu:
1. Zarejestrować się na stronie https://drony.ulc.gov.pl (jako operator i pilot), ukończyć szkolenie A1/A3 oraz zaliczyć egzamin kategorii A1/A3.
2. Zapisać się do nas na kurs A2 (telefonicznie lub mailowo)
3. Dostarczyć oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia (wzór-kliknij)
4. Wylegitymować się.

Egzamin
Egzaminy do uzyskania uprawnień A2 prowadzimy w każdą środę o godzinie 09.00
Egzamin odbywa się w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka
Egzamin składa się z 32 pytań z podziałem na następujące działy:
1. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
2. Osiągi BSP w locie
3. Meteorologia
Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Test trwa 30minut.
Po zaliczonym pozytywnie egzaminie teoretycznym informujemy ULC

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie podchodzić do egzaminu w kolejnej sesji za tydzień. Wymagane jest wówczas ponowne opłacenie egzaminu.

Egzamin kosztuje 60zł