Egzamin wewnętrzny BVLOS

Egzamin jest w formie testu. Każdy z bloków tematycznych jest pod osobnym linkiem. Na pierwszej pozycji jest karta odpowiedzi.
Kartę odpowiedzi proszę pobrać, wydrukować i ręcznie wypełnić i podpisać. Karta odpowiedzi musi być do mnie dostarczona fizycznie.
Odpowiedzi należy udzielać wpisując w odpowiednie kratki literę (A B C D) W kilku przypadkach wymagana jest odpowiedź opisowa (TEXT) – na drugiej stronie karty jest na to miejsce

Karta odpowiedzi

Podstawy prawa lotniczego
Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
Bezpieczeństwo lotów i sytuacje i procedury awaryjne
Zasady wykonywania lotów
Osiągi i planowanie lotu
Nawigacja w lotach bezzałogowych
Meteorologia
Ogólna wiedza o bezzałogowym statku powietrznym
Procedury operacyjne