Fotogrametria

Szkolenie geodezyjne z wykorzystaniem UAS

Kurs trwa 3 dni, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne
(UWAGA: pkt. 1 i 2 przewidziany dla osób bez doświadczenia w geodezji)

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wstęp do geodezji 
– kartografia (obowiązujące układy współrzędnych przestrzennych, odwzorowania)
– miernictwo (instrumenty, osnowa, dokładności, wady i zalety)
– UAS w geodezji

2. Odbiornik GPS+RTK
– omówienie GNSS
– zasady wykonywania pomiarów
– ćwiczenia z wykorzystaniem odbiornika GPS+RTK

3. Prezentacja i omówienie UAS dedykowanych do pracy w geodezji

4. Projektowanie nalotów
– oprogramowanie do planowania misji
– zasady projektowania nalotu
– geotaggowanie
– ćwiczenia praktyczne

5. Opracowanie danych z wykorzystaniem programu typu Structure From Motion
– generowanie chmury punktów
– generowanie ortofoto
– interpretacja raportów dokładnościowych
– export modeli 3D
– obróbka modeli 3D

6. Zajęcia terenowe:
a) nalot próbny
b) założenie fotopunktów i ich pomiar (osnowa polowa)
c) nalot foto

7. Zajęcia kameralne
a) zgranie danych
b) geotaggowanie
c) postprocessing – Agisoft Photoscan Pro