NSTS-01

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg. Te szkolenie daje możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, ludźmi zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL.

Szkolenie teoretyczne trwa min. 12 godzin i jest prowadzone jako:

 • Szkolenie stacjonarne – 2 dni.
 • Szkolenie online z instruktorem – 2 dni.

Zakres szkolenia teoretycznego:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia i możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Metody ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów BSP
 • Meteorologia,
 • Osiągi BSP,
 • Analiza ryzyka,
  Szkolenie praktyczne trwa 4 godziny z instruktorem

Zakres szkolenia praktycznego:

Część naziemna:
– przygotowanie BSP do lotu,
– sprawdzenie i ocena jego stanu technicznego,
– zaplanowanie operacji oraz ocena ryzyka,
– obsługa aplikacji DroneRadar,
– działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej,
Część w locie:
– start i lądowanie,
– wykonywanie precyzyjnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach i orientacjach BSP,
– loty w warunkach i sytuacjach niebezpiecznych,
– czynności po zakończeniu lotu