NSTS-06/07

NSTS-06/07 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 25 kg – WIELOWIRNIKOWCE (NSTS-06) i SAMOLOTY (NSTS-07). Te szkolenie daje możliwość wykonywania operacji lotniczych VLOS i BVLOS o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, ludźmi zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL.

Szkolenie teoretyczne trwa min. 16 godzin i jest prowadzone jako:

  • Szkolenie stacjonarne – 2 dni.
  • Szkolenie online z instruktorem – 2 dni.

Zakres szkolenia teoretycznego:

  • Przepisy lotnicze,
  • Ograniczenia i możliwości człowieka,
  • Procedury operacyjne,
  • Metody ograniczające ryzyko w powietrzu,
  • Ogólna wiedza na temat systemów BSP
  • Meteorologia,
  • Osiągi BSP,
  • Analiza ryzyka,

Szkolenie praktyczne trwa 11 godzin z instruktorem
Zakres szkolenia praktycznego:

Część naziemna:
– przygotowanie BSP do lotu,
– sprawdzenie i ocena jego stanu technicznego,
– zaplanowanie operacji oraz ocena ryzyka,
– obsługa aplikacji DroneRadar,
– działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej,
Część w locie:
– start i lądowanie,
– wykonywanie precyzyjnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach i orientacjach BSP,
– loty w warunkach i sytuacjach niebezpiecznych,
– czynności po zakończeniu lotu

Cena
3830zł – wielowirnikowce (NSTS-06)
4990zł – samoloty (NSTS-07)