Szkolenia BVLOS

Uprawnienie podstawowe BVLOS (Beyond Visual Line Of Sign) – czyli “loty poza zasięgiem wzroku”

Uprawnienie BVLOS jest wymagane do wykonywania lotów komercyjnych dronem poza zasięgiem wzroku

Zakres szkolenia
Szkolenie składa się z dwóch bloków: szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne. Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego BVLOS.

Części teoretyczna obejmuje szkolenia z zakresu:
– prawo lotnicze
– meteorologia
– człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
– nawigacja w lotach bezzałogowych
– procedury operacyjne
– osiągi i planowanie lotu
– wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
– zasady wykonywania lotów
– bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Szkolenia przeprowadzane są w odpowiednio przygotowanych salach wyposażonych w komputery, symulatory, tablice, rzutniki oraz sprzęt latający. Kursanci otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z uprawnieniami INS wydanymi przez ULC oraz specjalistów od poszczególnych przedmiotów. Część teoretyczną kończy egzamin wewnętrzny.

Po zaliczeniu części teoretycznej rozpoczyna się część praktyczna kursu. Do szkoleń wykorzystywany jest sprzęt latający DronAkademii. Wielowirnikowce i samoloty, odpowiednio przygotowane do szkoleń w wymaganych zakresach wagowych i zadaniowych. Celem części praktycznej jest nauczenie kursanta pilotowania wybranego statku bezzałogowego w zakresie wymaganym na egzaminie praktycznym.

lato

Logistyka kursu
Kurs BVLOS przeprowadzamy zwykle w następującej konwencji:
Lokalizacja Borcz:
Kurs prowadzony jest na terenie Hotelu Spichrz w Borczu k. Żukowa – 25km od Gdańska. Hotel dysponuje wygodnymi salami wykładowymi oraz bezpiecznym i komfortowym miejscem do wykonywania lotów. W hotelu można wynająć pokoje oraz zamówić pyszne jedzenie.
Kurs rozpoczynamy w poniedziałek. Zajęcia teoretyczne prowadzimy codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00 Od 15.00 do 18.00 odbywa się część praktyczna, loty.  Egzamin państwowy w miarę możliwości umawiamy w tym samym miejscu na piątek.
Konkretny kurs może różnić się co do rozkładu dni. Szczegóły w sekcji TERMINY

Cennik:
Kurs BVLOS (poniedziałek-czwartek): 3999zł netto
Dodatkowa godzina lotów z instruktorem: 300zł netto
——–
Hotel: pokój 2-osobowy ze śniadaniem: 150zł brutto

ulc-logo

Egzamin państwowy:
Staramy się aby każdy kurs mógł być zakończony egzaminem państwowym. W tym celu zapraszamy egzaminatora państwowego ULC do nas – dla Waszej wygody.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Na egzamin kandydat na UAVO powinien posiadać:
– orzeczenie lekarskie (koszt ok. 250zł)
– ubezpieczenie (koszt: 50-200zł)
– potwierdzenie wpłaty za egzamin do ULC (pierwszy wpis 201zł)

Szczegółowy zakres materiału przerabianego na kursie:

PRAWO LOTNICZE:
podstawy prawa lotniczego
przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)
aktualny stan prawny dotyczący lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej
przepisy i procedury ruchu lotniczego
służby i organy ruchu lotniczego
klasyfikacja przestrzeni powietrznej
skutki naruszenia przepisów lotniczych

METEOROLOGIA:
Podstawy meteorologii lotniczej
Ocena warunków meteorologicznych na podstawie publikowanych informacji meteorologicznych (TAF, METAR itp.)
Ocena zgodności aktualnych warunków atmosferycznych z warunkami eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego
Ocena i wpływ niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na wykonanie lotu bezzałogowego

CZŁOWIEK JAKO PILOT I OPERATOR UAV – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA:
Czynnik ludzki w lotnictwie
Podstawy psychologii lotniczej w tym aspekty związane z długotrwałym wysiłkiem umysłowym oraz fizycznym podczas wykonywania misji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
Wpływ medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego
Podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW:
ogólna wiedza o aerodynamice
mechanika lotu

NAWIGACJA W LOTACH BEZZAŁOGOWYCH:
podstawy nawigacji lotniczej
omówienie podstawowych definicji geograficznych stosowanych w lotnictwie systemy nawigacji satelitarnej
systemy i przyrządy nawigacyjne zastosowane w bezzałogowym statku powietrznym użytym do szkolenia praktycznego
nawigacyjne przygotowanie lotu
obsługa naziemnej stacji kontroli
nawigacja na podstawie obrazu z kamery wideo (jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest w nią wyposażony)
nawigacja z wykorzystaniem innych źródeł danych

OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU:
ciężar i wyważenie bezzałogowego statku powietrznego
osiągi bezzałogowego statku powietrznego w locie
zasięg i długotrwałość lotu
zespół napędowy
start, lot i lądowanie

PROCEDURY OPERACYJNE:
przygotowanie do lotu i procedury w czasie lotu
systemy łączności

WIEDZA OGÓLNA O BEZZAŁOGOWYM STATKU POWIETRZNYM:
rodzaje UAV
bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej
budowa i zasady eksploatacji UAV
właściwości i specyfika poszczególnych elementów UAV

BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW, SYTUACJE I PROCEDURY AWARYJNE:
przyczyny powstawania zdarzeń lotniczych
procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych
procedury postępowania w przypadku katastrofy