Szkolenie Fotogrametryczne

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w fotogrametrii i modelowaniu obiektów 3D.

Kurs trwa 8 godzin, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne przy komputerach na oprogramowaniu AgiSoft.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie:
– odstawy prawne wykonywania lotów,
– zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania lotów
2. wyposażenie niezbędne do wykonania misji
– statek powietrzny: multikopter – samolot – zalety i wady poszczególnych
– GCP – projektowanie i pomiar
– aparat fotograficzny (kamera fotogrametryczna)
3. Podstawowe produkty
– pojedyncze zdjęcia
– fotomapa i ortofotomapa
– chmura punktów
– wizualizacja i modelowanie 3D
– animacja
– numeryczny model terenu
4. Opracowanie wyników przy użyciu Photoscan firmy Agisoft
5. Wykorzystanie innych programów
6. Zajęcia praktyczne